(067) 230-28-47, 69-11-01
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23

ЗАПРОШУЄМО БУХГАЛТЕРІВ 21, 22 та 23 СІЧНЯ 2015 РОКУ НА СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ В 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.2, НОВОВВЕДЕННЯ В 2015 РОЦІ»

Семінар-практикум – це унікальний майданчик невеличкими групами (до 25 бухгалтерів) для зустрічі з фахівцями з ведення обліку, можливість дізнатися про зміни в законодавстві та навчитися вести облік податку на прибуток  в 1С 8.2 без помилок і легко! Лектор аудиторської частини – сертифікований аудитор Завертана Валентина Григорівна Лектор практичної частини в 1С 8 – керівник центру сертифікованого навчання Гнатишена Олена Анатоліївна Участь у семінарі 225 грн. (У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування на семінарі, збірка матеріалів, кава-брейк)   Місце проведення: м.Вінниця, вул.600-Річчя, 25, оф.36 (вхід зі сторони 600-Річчя). Початок реєстрації о 13.45                             Час проведення семінару з 14.00 до 18.00 ПЛАН СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ:   14:00-15:50  АУДИТОРСЬКА ЧАСТИНА:  1. Податкова реформа в 2015 році:

 • Реформа податкової системи – які податки були, та які з них залишились
 • Основні показники на 2015 рік
 • ПДВ у 2015 році: коротко про нові правила
 • Механізм введення податку на нерухомість
 • Плата за землю: з 1 січня по-новому
 • Транспортний податок з 1 січня 2015 року
 • Правила сплати пенсійного збору з купівлі інвалюти
 • Готівкові розрахунки – нові обмеження
 • Роздрібні торгівці  – платники акцизу
 • Зміни в спрощеній системі оподаткування
 • Порядок проведення перевірок

2. Зміни в оплаті праці та соціальному захисті

 • Реформа соцстраху та зміни у сплаті ЄСВ: що нового?
 • Посилено відповідальність за неподання звітності та несплату ЄСВ
 • Військовий збір - нюанси оподаткування різних виплат, звітність
 • Податок з доходів фізичних осіб – за новими правилами
 • Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян потрібно додати до 1 лютого
 • За допуск до роботи без оформлення трудового договору – штраф 36 540 грн.
 • Набули чинності зміни до законодавства про пенсійне забезпечення українців
 • Як реформуватимуть соціальну сферу у 2015 році
 • Оподаткування перевищення пенсії у 3654 грн
 • Для осіб за страховим стажем до 8 років зменшено розмір лікарняних
 • Зарплата окремих працівників може бути нижче мінімальної
 • Мінфін оновив порядок зарахування єдиного внеску в рахунок майбутніх платежів

3. Податок на прибуток за новими правилами:

 • Зміни у визначенні бази оподаткування – діятимуть правила бухгалтерського обліку
 • Постійні та тимчасові податкові різниці – тепер називаються “коригуванням”
 • Трансфертне ціноутворення: в зоні ризику всі, у кого річний дохід більше 20 млн. грн.
 • Скасування пільг з податку на прибуток
 • Порядок розрахунку та строки сплати авансових щомісячних внесків змінено
 • Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів кардинально змінено!
 • Обмеження розмірів добових у 2015 році
 • Зміни в обліку для неприбуткових організацій
 • Дивіденди за результатами звітного періоду - важливі нюанси, які слід врахувати при нарахуванні та виплаті

4. Декларація з податку на прибуток – 2014

 • Нюанси бухгалтерського обліку, які слід враховувати при складенні декларації
 • Поворотна фінансова допомога – податкові наслідки
 • Доходи від безкоштовного отримання товарів/робіт/послуг – фіскальна позиція контролюючих органів
 • Списання кредиторської заборгованості – як уникнути податкових наслідків
 • Облік загальновиробничих витрат при простоях або зменшенні обсягів продажів
 • Амортизація, як елемент оптимізації витрат
 • Нюанси формування собівартості продукції, товарів, послуг і відображення у внутрішніх документах підприємства
 • Документальне оформлення витрат, що викликають підвищену увагу контролерів (маркетингові, інформаційно-консультаційні, консалтингові , послуги зв’язку – роумінг, та ін.)
 • Благодійна допомога у складі податкових витрат – за новими правилами
 • Виправлення помилок минулих періодів – способи виправлення та практика застосування
 • Операції в іноземній валюті: порядок визнання доходів, витрат, курсових різниць, купівля-продаж валюти – підсумки
 • Виплати нерезидентам і податок на репатріацію
 • Правила перенесення збитків минулих років
 • Відображення в декларації авансових внесків

5. Вимоги до оформлення первинних документів. Відповідальність за іх неправильне оформлення та зберігання:

 • В яких випадках потрібна ТТН та наслідки її відсутності
 • Чи є калькуляція собівартості продукції первинним документом
 • Які первинні документи є підставою для відображення суми добових
 • Який первинний документ є підставою для списання палива, якщо відмінено типову форму шляхового листа
 • До якого звітного періоду відносяться послуги зв’язку (пошта, телеграф, телефон, стільниковий зв’язок та інші подібні витрати) якщо на рахунку дата наступного місяця
 • Яку силу має бухгалтерська довідка та в яких випадках вона необхідна
 • Ведення первинних документів в електронній формі, що можна собі дозволити
 • Кому потрібен Табель обліку робочого часу та чи можна обійтись без нього
 • Які документи необхідні від придбання запасів (послуг) від єдинника

 15:50-16:00 КАВА-БРЕЙК  16:00-17:45 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА В 1С 8.2:  1. Загальні принципи і механізми податкового обліку доходів, видатків и прибутку

 • Налаштування облікової політики податкового обліку
 • План рахунків податкового обліку
 • Налаштування довідників  «Статті доходів», «Статті витрат» та «Статті не операційних витрат»
 • Значення довідника «Податкове призначення доходів та витрат»
 • Значення довідника «Статті податкової декларації»

2. Класифікація доходів і видатків, порядок їх визнання

 • Дохід від операційної діяльності
 • Інші доходи
 • Доходи, які не враховуються для визначення об’єкту оподаткування
 • Класифікація видатків

3. Приклад заповнення декларації  з податку на прибуток: 3.1.Формування доходів від операційної діяльності

 • Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)
 • Доходи від надання виробничих послуг
 • Доходи від продажу товарів в роздріб

3.2.Формування інших доходів

 • Доходи від продажу основних засобів
 • Доходи від продажу нематеріальних активів
 • Доходи від операцій з іноземною валютою
 • Доходи від списання безнадійної заборгованості
 • Доходи від безоплатно отриманих оборотних і необоротних активів
 • Доходи у розмірі %, нарахованих на залишок грошових коштів
 • Доходи від оприбуткування основних засобів і товарно-матеріальних цінностей
 • Відображення доходів у вигляді отриманих дивідендів
 • Відображення доходів при виведенні МШП із експлуатації
 • Коригування доходів та собівартості реалізованих запасів
 • Інші доходи

3.3. Формування видатків

 • Собівартість товарів, робіт, послуг
 • Собівартість реалізованої продукції та виробничих послуг
 • Витрати на оплату праці та ЄСВ
 • Амортизаційні витрати основних засобів
 • Ремонт та технічне обслуговування основних засобів
 • Податковий облік операцій з основними фондами і нематеріальними активами
 • Податковий облік нормованих витрат
 • Інші витрати

 4. Контроль та аналіз доходів та видатків в податковому обліку

 • Що слід пильнувати бухгалтеру поквартально, незважаючи на подання декларації за результатами року
 • Типові помилки при ведені обліку загальносистемниками
 • Звіти для контролю та аналізу податку на прибуток

17:45-18:00  КРУГЛИЙ СТІЛ:

 • Відповіді на запитання по обліку і звітності податку на прибуток

P.S. Програма може бути доповнена новими актуальними питаннями на дату проведення семінару!!! ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ НА УЧАСТЬ В СЕМІНАРІ-ПРАКТИКУМІ ОБОВ’ЯЗКОВА! по тел.: (0432)  69-11-01, 46-93-98  або на сайті: axioma.ua